เสี่่ยงเทียน

Siang Tain

ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานประพันธ์ที่อนุรักษ์และสร้างสรรค์ขึ้นใหม่อย่างวิจิตรปราณีตของดุริยกวีไทย ผู้เป็นบิดาและบุตร ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง ได้เรียบเรียงเพลง “ลาวเสี่ยงเทียน” ท่อนดั้งเดิมของบิดา (หลวงประดิษฐไพเราะ) ครั้งแรกในลักษณะเพลงร้องและวงดนตรีสากลขนาดย่อมเพื่อใช้สำหรับละครเวที จากนั้นก็ได้ประพันธ์ในลักษณะของ String Quartet และเมื่ออายุได้ 77 ปี ก็นำมาประพันธ์ในแนว Symphonic Poem สำหรับวงซิมโฟนีขนาดกลาง พร้อมกับการร้องประสานเสียงหมู่ของกลุ่มโซปราโน และอัลโต เป็นครั้งแรกที่ได้มีการร้องเป็นภาษาไทย โดยมีการเอื้อนคำร้องลักษณะเดียวกับการร้องของเพลงไทยเดิมในผลงานประพันธ์ชิ้นนี้

เพลงอื่น ๆ ใน DISC เสี่ยงเทียน ได้แก่ Love Lament, Stars and Love, Shadow in the Water, Damnern Sigh, In the Middle of a Stream, Moment of Sunset และซิมโฟนีชิ้นแรกชื่อ Siamese Suite โดยท่อนแรกของซิมโฟนีชิ้นนี้ชื่อ Moon Over the Temple นั้น เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ประกอบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ Geidai University ประเทศญี่ปุ่น


  1. Siang Tian
  2. Love Lament
  3. Stars and Love
  4. Shadow in the Water
  5. Damnern Sigh
  6. In the Middle of a Stream
  7. Moment of Sunset
  8. Siamese Suite

กดปุ่มลูกศรซ้าย เพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า

กดปุ่ม Enter เพื่อหยุด / เล่นต่อ

กดปุ่มลูกศรขวา เพื่อเล่นเพลงถัดหน้า

กลับด้านบน