เกียรติคุณที่เคยได้รับ

(Honour)

เข้ารับ พระราชทานฯเป็นศิลปินแห่งชาติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2542

ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยและสถาบันศิลปะต่าง ๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา ให้ไปเผยแพร่นาฎศิลป์และดนตรีไทย รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป อเมริกาใต้ และเอเชียจำนวนมาก เคยได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาดนตรี (Music Conference Meeting) ซึ่งจัดโดยองค์การยูเนสโก กรุงปารีส ฝรั่งเศส
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง เปรียบได้ดั่งปูชนียบุคคลทางด้านดนตรี มีความเป็นครูและมีเมตตาสูง และได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2541 ในสาขาศิลปการแสดง (นักแต่งเพลง) ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลงเป็นคนแรกหรือหนึ่งในกลุ่มดุริยกวีกลุ่มแรก ๆ ที่นำเอาเพลงไทยเดิมมารังสรรค์ขึ้นใหม่ในแนวแบบแผนสากลตะวันตกโดยผสานวิชาการดนตรีไทย กับวิชาการดนตรีสากลอย่างเหนือชั้น เป็นการผสมผสานคุณลักษณะที่ดีงามของจิตวิญญาณเพลง การประสานเสียงด้วยกันของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในวงซิมโฟนีพร้อม ๆ กัน และการประพันธ์โน๊ตดนตรีของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ทั้งวงซิมโฟนี อย่างถูกต้องตามแบบแผนตะวันตกที่ได้ร่ำเรียนมาจากบรมครูชาวตะวันตกของท่านโดยไม่ออกนอกลู่นอกทางประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง ได้เคยกล่าวกับบุตรชายและผู้ใกล้ชิดว่า หนทางหนึ่งที่จะให้โลกตะวันตกเข้าใจดนตรีของไทยได้อย่างเร็วและลึกซึ้งก็คือการเอาดนตรีไทย สำเนียงไทย ถ่ายทอดออกมาในลักษณะบทประพันธ์ของสากลตะวันตก เพื่อให้ได้ Western Sound ที่คุ้นหูกับชาวตะวันตก

วันฉลองศิลปินแห่งชาติที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เข็มศิลปินแห่งชาติศิลปากรคอนเสิร์ต ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง ๑๐๓ปี


สูจิบัตรคอนเสิร์ต100ปีจัดโดยกรมศิลปากร


The Portraits of Prasidh Silapabanleng

Pasinee Sakulsurarat-Doctoral Music Composition

I. Wang Buraphabhirom

II. Tokyo Ongaku Gakko

III. Ban Battคอนเสิร์ต หนี่งร้อยปีเกิด ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง


ตราไปรษณียากร ระลึก๑๐๐ปี หลวงประดิษฐไพเราะ


สอนดนตรีไทยที่ราชสำนักเขมร

ประมวลภาพพิธีแจกรางวัลศรทองถ้วยพระราชทานในพระปรมาภิไธย ร.9 ครั้งที่ 6 (16 ก.ค. 2560)
ผู้สนับสนุน งานประกวดดนตรีไทย "ศรทอง" (มูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ)
1. มูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2. บ.ไทยเบฟเวอเรจ
3. มูลนิธิสิริวัฒนภักดี


Thai-Japan Legends in 9th Silent Film Fest       The musical theme of THE OVERTURE from Thailand lends itself well to the 9th Silent film Festival. Watch it for free on August 29, 2015- 1pm, Shang Cineplex, Shang Plaza. Make sure to go an hour early for tickets given on first come first served basis. read more

Written by
Jude Bautista
กลับด้านบน