เชิดใน

Cherd Nai

จากทำนองเพลงไทยเดิมของบิดา (หลวงประดิษฐไพเราะ) ผู้ประพันธ์ได้นำมาเป็นโครงสร้างสำหรับการประพันธ์เพลงในลักษณะโหมโรง (Overture) เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา

ด้วยอายุที่มากถึง 86 ปี และเป็นเวลาเดียวกับการล้มป่วยด้วยโรคปอดอักเสบ ผู้ประพันธ์จึงทำได้เพียงแค่ Piano Conductor Score เท่านั้น และได้ขอให้ Mr. John Georgiadis เป็นผู้ขยาย Score สำหรับวงซิมโฟนีขนาดใหญ่แทน ซึ่งหลังจากที่ผู้ประพันธ์เสียชีวิตได้ 3 เดือน Mr. Georgiadis ได้ส่ง Scores และ Parts มาให้โดยอธิบายว่า “I have augmented the piece to last about eleven minutes and it is in the grand symphonic orchestral style, but I have utilized all your father’s motifs and stayed faithful to his orchestration wishes where they were specifiedเพลงอื่น ๆ ใน DISC เชิดใน ได้แก่ Siamese Romances, โศกพม่า, ดำเนินทรายขับร้องเดี่ยว, เสี่ยงเทียนขับร้องเดี่ยว, เงาในน้ำ, โสมสวาท และยามรัก ซี่ง 4 เพลงหลังเป็นเพลงที่ประพันธ์สำหรับละครเวที


  1. Cherd Nai : The Prelude of Siam
  2. Siamese Romances : Dramatic Suite for Orchestra
  3. Soke Pama
  4. Damnern Sigh with Voice
  5. Siang Tian with voice
  6. Ngao Nai Nam with voice
  7. Soam Sa-Wat with voice
  8. Yarm Ruk with voice

กดปุ่มลูกศรซ้าย เพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า

กดปุ่ม Enter เพื่อหยุด / เล่นต่อ

กดปุ่มลูกศรขวา เพื่อเล่นเพลงถัดหน้า

กลับด้านบน