Note & Score

 1. Silk Roads Idyll
 2. ความรักครวญหา
 3. เกียรติศักดิ์รักของข้า
 4. กลางสายชล
 5. ความสุข
 6. งามงอน
 7. งามเพียงจันทร์
 8. เงาในน้ำ Reflection
 9. เงาในน้ำ Reflection V2
 10. จันทราพาฝัน
 11. โฉมงาม
 12. ชื่นใจ
 13. ดรรชนีไฉไล
 14. ดวงใจ
 15. ดวงดาวกับความรัก
 16. ดอกเถา
 17. ดำเนินทราย
 18. ดำเนินทราย (ขับร้อง)
 19. บุปผาบาน
 20. ฝากใจ
 21. ภาวนารัก
 22. มาร์ชสหกรณ์
 23. มาร์ชสหกรณ์ New
 24. มิ่งขวัญคู่ฟ้า
 25. ยามรัก
 26. ยามรัก v2
 27. ยามสิ้นแสงตะวัน
 28. รักแท้
 29. เริงแข
 30. ลมหนาว
 31. โศกพม่า
 32. สายสัมพันธ์
 33. เสี่ยงเทียน ๓ ชั้น
 34. เสี่ยงเทียน
 35. เสียแรงรัก
 36. โสมสวาท
 37. หลงคอย
 38. หวานรื่น
 39. หวานรื่น Voice
 40. หัวใจทรมาน
 41. เห็นใจสักครั้ง
 42. อยากจะลืม
 43. อยากจะลืม (Arr.ประสิทธิ์)
 44. โอ้ ยอดดวงใจ
 45. โอ้จันทรา
 46. โอ้รัก
 47. Lao Siang Tian-Sam Chan
 48. แสนคำนึงชั้นเดียว
 49. ความฝัน ละครกรมศิลปากร หลวงวิจิตรวาทการ
 50. มาร์ชประจำกรมป่าไม้
 51. มาร์ชทหารฮ้าวฮึก
 52. บูชาพระรัตนตรัย
 53. La Feuillee
 54. Mariage de Fleurs
 55. THE CITY FOLIO
กลับด้านบน